Wpisy

Sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi w 5 lat zainwestuje miliard USD w rozwój nowych technologii

Renault-Nissan-Mitsubishi, czołowy sojusz motoryzacyjny na świecie, ogłosił uruchomienie Alliance Ventures, czyli nowego korporacyjnego funduszu venture capital, który w najbliższych pięciu latach zainwestuje około miliarda dolarów we wsparcie otwartej innowacyjności.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz planuje zainwestować 200 milionów dolarów w startupy oraz partnerstwa działające na rzecz otwartej innowacyjności we współpracy z przedsiębiorstwami technologicznymi nastawionymi na nową generację mobilności, w tym na elektryfikację motoryzacji, systemy autonomiczne, systemy łączności oraz sztuczną inteligencję.

 Nowy podmiot ma stać się wiodącą płaszczyzną dla współpracy start-upów i inwestorów, oraz całego ekosystemu venture capital.
  • Priorytetowym celem funduszu są inwestycje w dziedzinie nowych form mobilności związanych samochodami elektrycznymi, systemami pojazdów autonomicznych, usługami online oraz sztuczną inteligencją.
  • Pierwszą transakcją będzie strategiczna inwestycja w amerykańską firmę Ionic Materials, tworzącą bezkobaltowe półprzewodnikowe materiały akumulatorowe.

Dzięki kolejnym inwestycjom Alliance Ventures będzie na dobrej drodze, aby w okresie obowiązywania Alliance 2022, czyli strategicznego planu średniookresowego ogłoszonego w zeszłym roku przez Renault-Nissan-Mitsubishi, stać się największym korporacyjnym funduszem venture capital na rynku motoryzacyjnym.

– Nasze podejście do otwartej innowacyjności pozwoli nam prowadzić inwestycje i współpracować ze startupami i przedsiębiorstwami technologicznymi, które skorzystają na globalnej skali naszego sojuszu. Ten nowy fundusz odzwierciedla ducha współpracy i przedsiębiorczy sposób myślenia, jakie leżą u podstaw sojuszu – mówi Carlos Ghosn, prezes i dyrektor generalny Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nowy fundusz ma wyjątkowy charakter, ponieważ oferuje potencjalnym partnerom dostęp do globalnej skali sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi, który w 2017 roku sprzedał ponad 10 milionów pojazdów pod 10 różnymi markami i jest obecny na wszystkich najważniejszych rynkach przemysłu motoryzacyjnego.

Alliance Ventures zainwestuje w start-upy, dzięki czemu sojusz uzyska dostęp do nowych technologii oraz rodzajów działalności, które pozwolą osiągnąć oczekiwany zwrot finansowy. Fundusz będzie dokonywać strategicznych inwestycji na wszystkich etapach rozwoju startupów, jak również będzie wspierać przedsiębiorców dopiero wchodzących na rynek motoryzacyjny oraz ułatwiać tworzenie nowych partnerstw.

Pierwszą transakcją Alliance Ventures będzie strategiczna inwestycja w amerykańską i firmę Ionic Materials, która opracowuje bezkobaltowe, półprzewodnikowe materiały akumulatorowe. Objęcie tych udziałów zbiega się w czasie z realizacją wspólnego porozumienia o rozwoju z sojuszem, którego celem jest współpraca w zakresie badań i rozwoju. Firma Ionic Materials, której siedziba znajduje się w Massachusetts, pracuje nad innowacyjnymi, stałymi elektrolitami polimerowymi, które pozwalają na zwiększenie osiągów oraz oszczędności podczas produkcji wysokoenergetycznych akumulatorów pojemnościowych przeznaczonych m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego.

Właśnie dzięki takim inwestycjom Alliance Ventures pomaga zidentyfikować nowe technologie, jak również wspiera ich rozwój w taki sposób, aby członkowie sojuszu mogli je potencjalnie wykorzystać w przyszłości. Inicjatywy te są zbieżne z założeniami planu Alliance 2022, którego głównym celem jest zacieśnienie współpracy oraz podwojenie przed końcem 2022 roku efektu synergii generowanego przez Renault, Nissan i Mitsubishi Motors do poziomu przekraczającego 10 miliardów euro.

Początkowa inwestycja funduszu wynosząca 200 milionów dolarów stanowi dodatek do ponad 8,5 miliardów euro przeznaczanych corocznie przez członków sojuszu na inwestycje związane z badaniami i rozwojem.

Na czele Alliance Ventures stanie François Dossa, który ma ponad 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, a od sześciu lat jest związany z sojuszem. W ostatnim czasie zajmował stanowisko dyrektora generalnego Nissan Brazil. Alliance Ventures będzie także czerpał z wiedzy specjalistycznej oraz korzystał z szans określonych przez wielofunkcyjny zespół ekspertów firm Renault, Nissan i Mitsubishi.

Inicjatywa stanowi uzupełnienie dla strategii sojuszu, której głównym celem jest poszukiwanie większych przychodów i oszczędności, jak również unikanie kosztów w takich obszarach jak elektryfikacja motoryzacji, autonomiczne systemy napędowe i systemy łączności pojazdów. Przed końcem obowiązywania planu sojusz ma zamiar zaprezentować opinii publicznej 12 modeli z napędem elektrycznym, które bazować będą na wspólnych płytach EV i komponentach, jak również 40 pojazdów wyposażonych w system autonomicznej jazdy. Sojusz planuje także kontynuowanie rozwoju usług związanych ze zrobotyzowanymi taksówkami.

We współpracy z istniejącymi zespołami ds. rozwoju i zaawansowanych rozwiązań technologicznych Alliance Ventures planuje wskazywać obszary innowacyjności oraz określać rynki geograficzne, gdzie konieczne są inwestycje. Co więcej, będzie rekrutować ekspertów od kapitału wysokiego ryzyka do pracy nad wspólną platformą. Biura Alliance Ventures prawdopodobnie zostaną zlokalizowane w Dolinie Krzemowej, Paryżu, Jokohamie i Pekinie, a więc w pobliżu ośrodków technologiczno-rozwojowych firm będących członkami sojuszu, jak również w regionach silnie nastawionych na innowacyjność.

Renault (40%), Nissan (40%) i Mitsubishi Motors (20%) będą finansować ten podmiot wspólnie. Powołany zostanie specjalny komitet inwestycyjny, który będzie podejmować decyzje dotyczące inwestycji oraz monitorować efektywność prowadzonych działań.

– Ta inicjatywa inwestycyjna ma na celu przyciągnąć do sojuszu najbardziej obiecujące startupy technologiczne funkcjonujące na globalnym rynku motoryzacyjnym – powiedział Carlos Ghosn.

W ramach planu strategicznego Alliance 2022 Renault-Nissan-Mitsubishi przewidują, że łączne dochody wszystkich firm osiągną kwotę 240 miliardów dolarów, a roczna sprzedaż pojazdów przekroczy poziom 14 milionów przed zakończeniem 2022 roku.

Link do informacji na temat François Dossa: www.alliance-2022.com/venture-executives/francois-dossa/
Aby uzyskać więcej informacji na temat Alliance Ventures, a także w celu przedstawienia propozycji inwestycyjnych, prosimy o odwiedzenie strony: www.alliance-2022.com/venture-about-us/

 

Japonia stawia na wodór

Toyota, Nissan i Honda oraz inni partnerzy z sektora infrastruktury i finansów powołają do życia nową spółkę do budowy sieci 160 stacji tankowania wodoru w Japonii. Porozumienie w tej sprawie podpisało 11 koncernów. Nowa firma rozpocznie działalność wiosną przyszłego roku.

Rozmowy w sprawie nowego przedsięwzięcia rozpoczęły się w maju 2017 roku. W wyniku zawartej właśnie umowy powstanie rozbudowana sieć stacji tankowania wodoru dla samochodów na ogniwa paliwowe. Porozumienie podpisały Toyota, Nissan, Honda, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation i Development Bank of Japan Inc.

Podstawowym zadaniem nowego przedsiębiorstwa będzie budowa 80 stacji w ciągu pierwszych 4 lat oraz łącznie 160 stacji w 10 lat. Zarząd opracuje własny plan działania, którego celem będzie stworzenie takich warunków, które zachęcą jak największą liczbę kierowców do przesiadania się do samochodów na ogniwa paliwowe. W tym celu firma będzie starała się nieustanie zwiększać wygodę korzystania z samochodów na wodór, a jednocześnie będzie monitorowała regulacje prawne pod kątem ich wpływu na rynek wodoru i szukała sposobów na standaryzację rozwiązań i redukcję kosztów.

Członkowie konsorcjum będą uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu w sposób wynikający z ich podstawowej działalności. Firmy zajmujące się produkcją wodoru i budową infrastruktury będą odpowiadały za budowę stacji oraz ich prowadzenie w imieniu nowego przedsiębiorstwa. Toyota, Nissan i Honda będą wspierać je finansowo oraz dążyć do wzmacniania popytu na samochody na ogniwa paliwowe. Instytucje finansowe, czyli Toyota Tsusho Corporation i Development Bank of Japan, częściowo pokryją koszty uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz ich funkcjonowania do czasu, aż staną się finansowo niezależne.

Członkowie konsorcjum są podmiotami najbardziej zaangażowanymi w realizację narodowej strategii Japonii, mającej na celu szeroką adaptację wodoru w gospodarce. Zgodnie z polityką „Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells” opracowaną przez Radę Strategii Wodoru i Ogniw Paliwowych przy Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, do 2020 roku powstanie 160 stacji, a na drogach będzie się poruszać 40 000 samochodów na ogniwa paliwowe.